Planter til salgs
Kjøp koniferer og stauder rett fra oss

Conifera planteskole
er en liten planteskole som hovedsaklig produserer koniferer (nåletrær), vi har også interesse for vedlikeholdsvennlige planter og staudene vi fører er det.
Hos oss får du kortreiste planter.

Bord1

Conifera Planteskole

Epost: post@conifera.no
Mobil: 906 85434

Besøksadresse:
Kråkstadv 89, Ski (kart)

Postsadresse:
Postboks 72, 1401 Ski

Tiltak mot ugras

Tekst og foto: Frøydis Hardeng, Conifera Planteskole


Småbiota i skråning, Conifera planteskole juli 2001

Et plantefelt

blir penest            

hvis ugraset tas ved rota!


Rotugras (flerårig) og frøugras (ettårig)

Hva som er ugras kan diskuteres, det kommer an på øyet som ser. Noen ser løvetannblomster i plen som et dekorativt innslag, andre ser det som et plagsomt ugras som skal vekk for enhver pris. Felles for planter vi ofte oppfatter som ugras er stor formeringsevne. De kan være et trivelig innslag i begrensede mengder, men hvis en grasplen er fullstendig overtatt av løvetann vil nok de fleste se på løvetann som et ugras. Kunnskap om ugras er viktig i bekjempelsen, tiltak som tar knekken på frøugras kan hjelpe rotugras til å spre seg enda mer.
Frøugras (ettårig) er planter som overvintrer som frø, frøet spirer om våren og planta produserer nye frø som er spiredyktige neste vår. Syklus fra frø til frø er gjort unna på ett år.
Rotugras (flerårig) har evnen til å overleve vinteren med rotsystemet intakt. Rota er full av opplagsnæring slik at planta raskt får tatt plass i solen, de grønne blader produserer nye 'byggesteiner' til videre vekst. En liten bit av rota kan være nok til at det vokser opp en ny plante, derfor kan hakking og fresing gjøre mer skade enn gavn ved at rotugraset deles opp i mange planter. Rotugras 'kjører kombi' - de kan også formere seg ved frø. Planta bruker oftest flere år på å få modne frø, derav navnet flerårig. Tiltakene for å hindre plantene å etablere seg fra frø blir imidlertid som for frøugras - det er først når rotsystemet er utvokst og forsynt med opplagsnæring at plantene blir vanskelig å få has på.

Kjemiske sprøytemidler

Minst arbeidskrevende er å sprøyte med kjemiske midler før planting, dvs å brakklegge plantefeltet et par måneder gjennom å sprøyte gjentatte ganger. Etter virkemåten deles de opp i svi- eller systemiske midler. Svimidler virker kun lokalt på planta, der det treffer plantas grønne deler vil bladene visne, men rota er like fin og planta setter nye skudd fra rota. Systemiske midler virker ved at gifta tas opp og fraktes rundt til hele planta, rota påvirkes også. Systemiske midler som finnes for salg til hobbydyrkere er glyfosat (Roundup eller Avans) eller MCPA (Ugraskverk). Det sistnevnte virker selektivt på planter med to frøblad, dvs at at gras (ett frøblad) skånes.
Best virker sprøytemidlene når ugraset er i god vekst, altså før blomstring. Da skal det mindre gift til for å drepe ugraset. Det også en fordel å sprøyte tidlig morgen eller sein kveld - når det er dogg i graset. Da er spalteåpningene åpne og ugrasgifta trenger godt inn. MEN, ikke sprøyt i regnvær! Gifta skylles av bladene før den rekker å virke. Det skal helst være opphold i 5-6 timer etter sprøyting for full effekt.

Mekaniske tiltak

De fleste liker ikke tanken på å bruke giftige (helseskadelige) stoffer i sitt nærmiljø og prøver å luke vekk ugraset.
En må ta greipet fatt for å fjerne rotugraset med rota. Velger man den late løsningen (dvs ikke gjøre noe før planting) kan en forsøke å sulte ut rotugraset gjennom hyppig luking av ugrasets grønne deler. Jo oftere det fjernes, jo mer tappes ugrasets rot for vekstkraft. Men dessverre - så lenge det er liv i rota kommer ugraset igjen... og igjen. Det er uhyre vanskelig å få vekk alle rotbitene selv om plantefeltet spavendes i flere omganger før planting. Kjemiske midler som virker på rota er nok den mest virksomme metoden.

Vanlig matjord vil alltid inneholde rikelig med ugrasfrø, og får frøet lys og vann spirer det villig. Så da må det lukes og lukes.....

Mørklegg ugraset ! ! !   Mørklegg ugraset ! ! !

Frøugras kan bekjempes ved å dekke jorda slik at ugraset ikke får lys. Her er det mye å velge i - for enhver lommebok!

==> Tilbake til toppen